En dag händer det där som du visste kunde hända
men som du aldrig kunde förbereda dig på fullt ut.
En nära anhörig avlider och du förväntas ta ansvar
för begravningsförberedelser och begravning.